Plagiarism

November 19, 2012

Plagiarism saves time.
A. Warhol

Plagiarism, that’s my kind of art.
J. Janet

Plagiarism, I couldn’t have done without it.
P. Picasso

Bat poets borrow, good poets plagiarise.
T.S. Eliot

Plagiarism is necessary, progress implies it.
Lautreamont

Plagiarism, almost as much fan as chess.
M. Duchamp

Plagiarism is taking back what was stolen from us in the first place.
V. Mayakovsky

Advertisements

Other Revolutionary Traditions
 Recuperating the Invisible Past

curator: Hornyik Sándor
Riga Arts Space, LCCA, 2011.

A művész identitásának, szerepének és státuszának kérdései egy másik, de szintén kultikus aspektusból jelennek meg a Plágium 2000 csoport tevékenységében is, akik Szentjóby multiplikáit (többek között Erdély Miklós – Major János – Jovánovics György: Major János kabátja című művének újraalkotása) és a kilencvenes évek epigon-kiállításait követve és újraszituálva Szentjóby és Erdély műveit készítik el újra. E tevékenységükkel éppúgy reagálnak a műtárgy státuszára, mint a művészettörténeti kánonra és a művészet kultusztörténetére.

A projekt egésze egy komplex személyes és művészeti hálózat néhány pontján és elemén keresztül vizsgálná azt, hogy hogyan is készül a művészettörténet, és a műtárgyak és a művészeti tevékenység jellege és státusza hogyan változott, vagy bizonyos (kultusztörténeti) szempontból hogyan maradt állandó az elmúlt ötven év kultúrájában és politikájában, amelyre a „személyi” kultuszok és a „haladó” hagyományok egyként rányomták bélyegüket.

A rekonstrukciók és az újrajátszások jelenkori kultúrájában válik és válhat különösen érdekessé, hogy a két kultúra (a hivatalos és az „ellen”) működése hasonló stratégiákon alapszik, melyet remekül tárgyiasít a Plágium 2000-től Erdély Miklós pecsétje (ex librise) a „legjobb barátomnak” felirattal.

Copy Shop Show

May 26, 2009

aka The 2nd Multiple Show /// Második multiplika show

felhívás /// invitation *** multiplika piknik /// multiple picknick

copy shop show *** copy shop werkstatt /// workshop

multiplika receptek listája /// multiple recipe index

copy shop sale

jump to the copy shop blog /// ugrás a copy shop blogra

or visit Oberwelt e.V. /// vagy látogatás az Oberwelt oldalán

aranyvasárnapi multiplika vásár, THE 1st MULTIPLE SHOW,

Liget Galéria, Budapest, 2008. december 21.

multiplika receptek listája /// multiple recipe index

ff katalógus /// bw catalogue

Papercake